KUNDETILPASSET PROCESudvikling

5 TRIN DER SAMLET OPTIMERER HELE VÆRDIKÆDEN - FRA UDVIKLING TIL PRODUKTION

Korrekt analyse gør en forskel
Forudsætningen for en optimal udviklings- og produktionsproces er betinget af en korrekt analyse. Derfor indleder vi altid nye projekter, i tæt samarbejde med vores kunder, med forlods at definere, nøjagtigt hvad succeskriteriet er for delkomponentens funktion, kvalitet, produktion, time-to-market og ikke mindst økonomi.

Kvalificeret rådgivning
Inddrages COVI PRECISION tidligt i udviklingsfasen, kan vi bidrage med kvalificeret rådgivning, der kan have afgørende betydning for delkomponentens funktionelle kvalitet og for den mest optimale tekniske integration i slutproduktet. Hertil kommer, at vi ydermere kan anvise den mest rationelle udviklings- og produktionsproces, så produktionsomkostningerne minimeres mest muligt.

En værdioptimerende totalløsning
Endelig kan vi bidrage med ramp up og selve produktionen af komponenterne og derudover stå for hele supply chain delen af opgaven, hvorved vores kunder kan frigive ressourcerne til andre kerneopgaver i virksomheden.

Få udbyttet af hele værdikæden
Se hvad vi byder ind med under de enkelte procestrin, som tilsammen skaber den største værdi i et samarbejde med COVI.

KLIK PÅ DE ENKELTE FASER I PROCESFORLØBET

 • 1. udvikling prototyper

  dialog, analyse, tilpasning og fremstilling.

  Mange muligheder med lasersvejsning
  De omtalte egenskaber og fordele gør laserteknologien uovertruffen ved svejsning af materialer som:

  • Tyndplade/-gods
  • Har lavt smeltepunkt (fx aluminium)
  • Har stor mikrostrukturel porøsitet (fx sintermetal)

  Alle svejsbare metaller kan svejses med laserteknologi. Derudover giver den præcise styring af smeltebadet gode muligheder for sammensvejsning af forskellige metaller.
   
  COVI udfører såvel manuel som fuldautomatisk lasersvejsning samt gennem-/dybdesvejsninger.

  Ud fra en grundig briefing tager vi proaktivt stilling til hele din opgave fra udvikling af prototype til serieproduktion med supply chain og logistik.

 • 2. specifikation optimering

  sparring, analyse, test, optimering og rapport.

  Mange muligheder med lasersvejsning
  De omtalte egenskaber og fordele gør laserteknologien uovertruffen ved svejsning af materialer som:

  • Tyndplade/-gods
  • Har lavt smeltepunkt (fx aluminium)
  • Har stor mikrostrukturel porøsitet (fx sintermetal)

  Alle svejsbare metaller kan svejses med laserteknologi. Derudover giver den præcise styring af smeltebadet gode muligheder for sammensvejsning af forskellige metaller.
   
  COVI udfører såvel manuel som fuldautomatisk lasersvejsning samt gennem-/dybdesvejsninger.

  Ud fra en grundig briefing tager vi proaktivt stilling til hele din opgave fra udvikling af prototype til serieproduktion med supply chain og logistik.

 • 3. kvalitets-sikring

  procesmodning, kontrol, validering og dokumntation.

  Mange muligheder med lasersvejsning
  De omtalte egenskaber og fordele gør laserteknologien uovertruffen ved svejsning af materialer som:

  • Tyndplade/-gods
  • Har lavt smeltepunkt (fx aluminium)
  • Har stor mikrostrukturel porøsitet (fx sintermetal)

  Alle svejsbare metaller kan svejses med laserteknologi. Derudover giver den præcise styring af smeltebadet gode muligheder for sammensvejsning af forskellige metaller.
   
  COVI udfører såvel manuel som fuldautomatisk lasersvejsning samt gennem-/dybdesvejsninger.

  Ud fra en grundig briefing tager vi proaktivt stilling til hele din opgave fra udvikling af prototype til serieproduktion med supply chain og logistik.

 • 4. styring af underlev.

  Valg, briefing, dialog, kontrol, indkøb og administration.

  Mange muligheder med lasersvejsning
  De omtalte egenskaber og fordele gør laserteknologien uovertruffen ved svejsning af materialer som:

  • Tyndplade/-gods
  • Har lavt smeltepunkt (fx aluminium)
  • Har stor mikrostrukturel porøsitet (fx sintermetal)

  Alle svejsbare metaller kan svejses med laserteknologi. Derudover giver den præcise styring af smeltebadet gode muligheder for sammensvejsning af forskellige metaller.
   
  COVI udfører såvel manuel som fuldautomatisk lasersvejsning samt gennem-/dybdesvejsninger.

  Ud fra en grundig briefing tager vi proaktivt stilling til hele din opgave fra udvikling af prototype til serieproduktion med supply chain og logistik.

 • 5. produktion supply chain

  produktionsplan, råvareindkøb, produktion, montage, lagerføring og forsendelse.

  Mange muligheder med lasersvejsning
  De omtalte egenskaber og fordele gør laserteknologien uovertruffen ved svejsning af materialer som:

  • Tyndplade/-gods
  • Har lavt smeltepunkt (fx aluminium)
  • Har stor mikrostrukturel porøsitet (fx sintermetal)

  Alle svejsbare metaller kan svejses med laserteknologi. Derudover giver den præcise styring af smeltebadet gode muligheder for sammensvejsning af forskellige metaller.
   
  COVI udfører såvel manuel som fuldautomatisk lasersvejsning samt gennem-/dybdesvejsninger.

  Ud fra en grundig briefing tager vi proaktivt stilling til hele din opgave fra udvikling af prototype til serieproduktion med supply chain og logistik.