KUNDETILPASSET PROCESudvikling

5 TRIN DER SAMLET OPTIMERER HELE VÆRDIKÆDEN - FRA UDVIKLING TIL PRODUKTION

Korrekt analyse gør en forskel
Forudsætningen for en optimal udviklings- og produktionsproces er betinget af en korrekt analyse. Derfor indleder vi altid nye projekter, i tæt samarbejde med vores kunder, med forlods at definere, nøjagtigt hvad succeskriteriet er for delkomponentens funktion, kvalitet, produktion, time-to-market og ikke mindst økonomi.

Kvalificeret rådgivning
Inddrages COVI PRECISION tidligt i udviklingsfasen, kan vi bidrage med kvalificeret rådgivning, der kan have afgørende betydning for delkomponentens funktionelle kvalitet og for den mest optimale tekniske integration i slutproduktet. Hertil kommer, at vi ydermere kan anvise den mest rationelle udviklings- og produktionsproces, så produktionsomkostningerne minimeres mest muligt.

En værdioptimerende totalløsning
Endelig kan vi bidrage med ramp up og selve produktionen af komponenterne og derudover stå for hele supply chain delen af opgaven, hvorved vores kunder kan frigive ressourcerne til andre kerneopgaver i virksomheden.

Få udbyttet af hele værdikæden
Se hvad vi byder ind med under de enkelte procestrin, som tilsammen skaber den største værdi i et samarbejde med COVI.

KLIK PÅ DE ENKELTE FASER I PROCESFORLØBET

 • 1. udvikling prototyper

  dialog, analyse, tilpasning og fremstilling.

  Effektiv projektstyring og -udvikling. 

  Når ideen er skabt, er behovet for at realisere den snarest muligt ofte også, hvorfor stor fleksibilitet, kort leveringstid og effektiv udvikling ofte er primære ønsker ved udvikling og fremstilling af prototyper.

  Laserteknologien, som ofte kun kræver programmering, er som skabt til at imødegå dette og COVI’s struktur, med kort responstider, in-house tooling og kompetent bistand, sikre dette overholdes med et kort udviklingsforløb og reduceret omkostninger til følge.

  Men det er samtidig på dette stadie, at grundlaget for produktet og projektets fremtid formes, hvorfor det er afgørende, at mål og succeskriterier er kendt

   

 • 2. specifikation optimering

  sparring, analyse, test, optimering og rapport.

  "Målet ikke bare helliger midlet, men definere det."

  Al succesfuld udvikling fordre klar definering af mål og succeskriterier. Det gælder også for en kontraktleverandør selvom opgaven er afgrænset til bistand med udviklingen og fremstiller delkomponenter.

  Selvom et indledende mål måske er hurtige prototyper er de typisk kun step 1 i et længere forløb, som hvis dette ikke tages med i overvejelserne fra start af, øger risikoen for unødigt lange, komplekst og fordyrende projektforløb.

  Hos COVI sætter vi en ære i afstemme dette så tidligt som muligt så der kan optimeres til de teknologier vi arbejder med og til kundens indledende -, som endelige mål.

  Udvikling er dyrt og tidskrævende, men kan med rettidig dialog og omtanke minimeres betydeligt.

  Dette er en af COVI’s primære målsætninger.


   

 • 3. kvalitets-sikring

  procesmodning, kontrol, validering og dokumntation.

  "Det ligger i detaljerne."

  Kvalitetssikring overholdes gennem leverandør-og produktionsstyring, kontrol og dokumentation, men den sikres først og fremmest gennem kundeafstemning. ”Vi kan kun skabe sikkerhed i forhold til krav, behov og værdier, såfremt de er kendte og gensidigt afstemt”.

  Som producent af ofte meget små og kritiske emner, fremstillet med stor præcision, er kontrols- og dokumentation ofte lige så kritisk som selve fremstillingen af produktet.

  Derfor har COVI sikret sig samme høje standard på vores kvalitetssikringsudstyr som vi har for vore procesudstyr. Og har lige så stor fokus på at afstemme behovet for kvalitetssikring og dokumentation, så denne svare kunde-, branche- og internationale krav, men samtidigt økonomisk afvejet i forhold til det reelle behov.

 • 4. styring af underlev.

  Valg, briefing, dialog, kontrol, indkøb og administration.

  "Leverandørkæden sikre resultatet."

  Som kontraktleverandør (typisk 1ed. tier) af kritiske komponenter er det pålagt COVI at sikre samme fokus over for vores samarbejdspartner.

  Og da mange produkter har 3 rd. parts forarbejdning, der er kritisk i forhold til COVI’s arbejde, enten som forudgående eller som efterfølgende proces, kan COVI ofte med fordel tilbyde vore kunder at overtage den del leverandørstyringen.

  Den direkte styring og dialog mellem de forarbejdende parter giver typisk en større sikkerhed ved gensidigt afhængige processer og letter logistikken og økonomien i det for kunden.

 • 5. produktion supply chain

  produktionsplan, råvareindkøb, produktion, montage, lagerføring og forsendelse.

  "Success kræver samarbejde."

  COVI arbejder sammen med en række anerkendte og nøje udvalgte nationalt og internationalt underleverandør, typisk baseret på langvarigt samarbejde. Det være sig råvare- eller delkomponent leverandør, producenter inden for overfladebehandling som institutter og videnscenter.

  Derudover validerer COVI løbende nye leverandør i forhold til nye behov.

  Så længe leverandørstyringen (SCM) liggers fornuftigt, tilbyder COVI gerne den løsning der giver størst værdi for kunden. Covi tilbyder kundespecifikke pakkeløsninger, fra afvejet/sæt pakning, labeled med kunde mærkninger og stregkoder, til fulde off-the-shelf løsninger.

  Ved mindre produktioner produceres der typisk til ordre ellers tilbydes der produktion under aftaler om lagerføring.